Rentoutusvalmentajaksi Jyväskylässä

Kohderyhmä
Ammatillisena täydennyskoulutuksena rentouttaminen tarjoaa välineen tehostaa ja syventää luonnollisella tavalla eri alojen erityisosaamista. Rentoutusvalmentajakoulutus soveltuu erityisen hyvin terveydenhuoltoalan ja sosiaalitoimen henkilöille, opettajille, psykologeille, valmentajille, terapeuteille, kouluttajille ja kaikille muille hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Koulutuksen sisältö
Rentoutusvalmentajan koulutus antaa ammattimaisen valmiuden käyttää rentouttamista, suggestioita ja mielikuvaharjoitteita vahvistamaan terveyttä ja hyvinvointia, tukemaan oppimista, motivoitumista ja rakentavaa tavoiteorientoitunutta ajattelua.
Rentoutumisen ohjaaminen on vuorovaikutuksen, kohtaamisen, voimaannuttamisen ja sosiaalisen innostamisen taitoa. Rentoutuminen on stressinsäätelyn perusmenetelmä, tasapainottumisen ja kehollisen itsetuntemuksen ja -hallinnan luonnollinen kanava. Rentoutuminen on jännityksettömän, avoimen ja innostuneen oppimisilmapiirin luomisen perusvälineitä.

ESITE