GIM-musiikkiterapia

GIM-musiikkiterapia

Ohjattu musiikkimatka Bonny-menetelmällä (BMGIM-menetelmä)

Marylandin psykiatrisessa tutkimuskeskuksessa tutkittiin 1970-luvulla LSD:n hyödyntämistä psykoterapiassa. Se nosti pintaan tukahdutettuja muistoja, traumoja ja tunteita, joita ei olisi muuten päästy käsittelemään. Musiikkiterapeutti Helen Bonny käytti työssään myös rentoutusta ja klassista musiikkia. Hän huomasi, että myös musiikin käyttö herätti potilaiden alitajunnan - ilman LSD:tä. Näin hän kehitti oman terapiamenetelmänsä: The Bonny Method of Guided Imagery and Music.

Menetelmä perustuu klassisen musiikin kuuntelun herättämien mielikuvien, muistojen ja tunteiden käsittelyyn. Musiikki avaa oven ihmisen alitajuntaan ja tuo sieltä asioita tietoisuuteen joko muistoina tai symbolisessa muodossa. Lisäksi se auttaa samaan yhteyden keholliseen muistiin, ja täten päästään käsittelemään sellaisiakin asioita, jotka eivät ole tallentuneet sanallisina tai kuvallisina muistoina.

Alkukeskustelun jälkeen terapeutti tekee asiakkaalle lyhyen rentoutuksen, jonka jälkeen hän johdattaa asiakkaan mielikuvamatkalle valitsemansa klassisen musiikin kanssa. Hän ohjaa asiakasta kysymyksillään ja tekee muistiinpanoja tapahtumista, joita asiakas kertoo kuuntelun aikana. Lopuksi keskustellaan kokemuksista. Sessioon voi sisältyä myös piirtämistä, maalaamista, savityötä ja liikettä. Session kesto noin 1,5 - 2 h.

GIM-musiikkiterapia on tehokas menetelmä, koska se avaa oven ihmisen omaan, syvään viisauteen. Se soveltuu kaikenlaisten asioiden, myös hyvin vaikeiden ongelmien käsittelyyn, sekä henkilökohtaisen kasvun menetelmäksi. Tätä käytetään enimmäkseen yksilötyöskentelyyn, mutta voidaan käyttää myös pariskunnilla ja pienryhmälle.

Koulutus

Koulutus noudattaa Association for Music and Imagery (AMI) – yhdistyksen standardeja ja sisältöjä ja sitä järjestävät vain valtuutetut kouluttajat. Lisätietoja: https://ami-bonnymethod.org/about/faq

Minä ja kolme muuta Suomen GIM-musiikkiterapeuttia olemme suorittaneet Torben Moen koulutuksen Kööpenhaminassa, josta valmistuimme 2010. Koko maailmassa GIM-musiikkiterapeutteja on vain reilut 200, vaikka musiikin hyödyt terapiassa ja muussa terveydenhuollossa on tunnistettu ja tunnustettu kauan sitten.

Koulutukseen kuului 20 session oma terapia pätevän terapeutin johdolla sekä paljon pariharjoittelua seminaareissa. Tämän lisäksi runsas asiakasharjoittelu raportteineen, opettajalle videoidut sessiot työnohjausta varten sekä runsas kirjallisuus ja laajat kirjalliset tehtävät loivat vahvan pohjan työskentelylleni. Asiakasharjoittelussa kohtasin paljon vaikeasti traumatisoituneita asiakkaita, mutta GIMiä voi käyttää myös luovuuden ja uusien ideoiden herättelemiseen.

Oman elämäni haasteiden osalta sekä asiakastyöskentelyni perusteella koen, että GIM-terapia on tehokkain tuntemani terapiamuoto, koska klassinen musiikki tuo tunteet, muistot ja eritoten symbolit pintaan sensuroimatta. Se voi herättää myös kehollisia tuntemuksia. Symbolit ovat vahva työkalu, koska voimauttavat symbolit kantavat kauan ja kauas, ja koska monet symbolit avautuvat vasta sitten kun ihminen on kypsä ja valmis ymmärtämään ne – joskus jopa vuosien päästä. Kuvien piirtäminen nopeasti session alussa ja/tai lopussa aktivoi alitajuntaa lisää, sillä kuvat syntyvät aivojen ja käden yhteistyössä.

Psykiatri Milton H. Erickson on sanonut: ”Ihminen tietää vastaukset kaikkiin kysymyksiinsä, mutta hän ei vain tiedä, että hän tietää.” Kun Milton oli nuori, hän löysi karanneen hevosen eikä hän tiennyt kenen hevonen se oli. Hän hyppäsi hevosen selkään ja lähti ratsastamaan. Aikanaan hevonen löysi tiensä kotiin, ja omistaja ihmetteli, miten Milton osasi ratsastaa sinne. ”En minä osannutkaan, hevonen osasi. Minä vain pidin sen liikkeessä.”

Minun tehtäväni terapeuttina on auttaa asiakas liikkeelle ja pitää hänet liikkeellä, jotta hän löytää vastaukset kysymyksiinsä. Eräs asiakas kertoi terapian alussa tavoitteekseen selvittää, mikä häntä on vaivannut 50 vuotta. Vastaus löytyi, ja sen jälkeen pääsimme työstämään asiaa, jonka hän oli tukahduttanut koko elämänsä. Eheytyminen alkoi.

Lisätietoja: https://ami-bonnymethod.org/about/faq